HEADSPROUT

0 VNĐ

Headsprout là một chương trình đọc sách dành cho trẻ em được chứng minh là nghiên cứu đã đưa học sinh đi du lịch số trở thành độc giả giỏi hơn. Với một nhân vật quyến rũ để giúp họ trên đường đi, học sinh hoàn thành các tập trực tuyến tương tác liên tục dạy các kỹ năng đọc và sáng tạo cơ bản quan trọng mà sinh viên cần phải vượt trội trong lớp học và hơn thế nữa. Chương trình giảng dạy được thiết kế để thích ứng với nhu cầu cụ thể của mỗi học sinh và tốc độ học tập, và đã nhận được đánh giá độc lập thuận lợi cho hiệu quả của nó trong nhiều môi trường lớp học.

  • Cung cấp việc học cá nhân với các hướng dẫn trực tuyến và di động được trình bày trong hai gói hướng dẫn tuần tự được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi học sinh
  • Tiếp tục phát triển kỹ năng đọc của học sinh với trình tự giảng dạy có sẵn
  • Đảm bảo duy trì kỹ năng đọc với sửa lỗi sai thông minh được nhúng
  • Cải thiện điểm kiểm tra của học sinh và tỷ lệ biết chữ