Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng RAZ- KIDS

Hướng dẫn phụ huynh đăng nhập và sử dụng RAZ- KIDS , sử dụng ghi âm gửi bài cho giáo viên Online. Video Live Stream này được thực hiện bởi Nhóm RAZ-KIDS support của Trường Vinschool, chất lượng chuẩn HD  có dung lượng lớn nên quá trình tải chậm hơn . Phụ huynh dùng Mobile tốc độ thấp truy cập vui lòng đợi trong khoảng 1-2 phút và không tắt trình duyệt.

Trình duyệt đang loading Facebook Media phía dưới .......