Giá: 245,000 VNĐ

ENG01- RAZ-KIDS BẢN QUYỀN + HỖ TRỢ HỌC 01

  • Khóa học ONLINE & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  • Học sinh 16
  • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 1,499,000 VNĐ

ENG02- RAZ-KIDS +LỊCH ONLINE FIX+ OFFLINE 1 LẦN/ THÁNG

  • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX
  • Học sinh 16
  • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 3,980,000 VNĐ

ENG03- RAZ-KIDS+ ON-OFFLINE+ SINGAPORE 1 TUẦN

  • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX+1 WEEK THỰC TẾ SINGAPORE
  • Học sinh
  • Thời gian 12 THÁNG