Giá: 245,000 VNĐ

ENG01- ONLINE BẢN QUYỀN + HỖ TRỢ HỌC

  • Khóa học ONLINE & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  • Học sinh 16
  • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 1,499,000 VNĐ

ENG02- THẺ ONLINE +LỊCH ONLINE FIX+ OFFLINE 1 LẦN/ THÁNG

  • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX
  • Học sinh 16
  • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 3,980,000 VNĐ

ENG03- ONLINE + OFFLINE+ SINGAPORE 1 TUẦN

  • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX+1 WEEK THỰC TẾ SINGAPORE
  • Học sinh
  • Thời gian 12 THÁNG