Phương pháp học

Phương pháp tự học mới. Luyện cách nhớ, cách vận dụng, cách liên kết các dữ liệu đã học theo phương pháp phát triển trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI).
Phương pháp học rất quan trọng. Rất nhiều người dù bộ nhớ khá tốt nhưng không vận dụng, không sáng tạo và không học hỏi chính xác được. Đó là do họ chưa có phương pháp học.
Muốn thành công trong tự học gồm:

1. Phương pháp học tốt
2. Tạo cảm hứng, Đam mê, Kỷ luật & Nghiêm túc. 
3. Tăng tính tự thân vận động
4. Dữ liệu học cập nhật, tham khảo đa chiều.

Với trẻ em, người mới học cần có hướng dẫn và truyền cảm hứng  của giảng viên, trợ giảng để thuần thục 4 bước trên. Sau một thời gian, học sinh sẽ tự học theo đam mê của mình.