RAZ-KIDS

0 VNĐ

 

Raz-kids là phần mềm đọc sách tương tác online đã được nhiều giải thưởng uy tín của Mỹ, đã được hàng chục triệu học sinh trên thế giới sử dụng. Raz-kids cung cấp cho học sinh hơn 500 cuốn sách được chia thành 29 levels theo trình độ đọc, và gần 100 cuốn sách khác (không chia theo level). Sử dụng Raz-kids:

  • Học sinh được nghe đọc sách, được tự đọc sách bằng mắt (và có thể ghi âm lại). Trong lúc đọc/nghe có các công cụ để đánh dấu, để tra từ, nghe đọc lại từ chưa biết đọc đúng. Đọc xong được làm bài quiz kiểm tra đọc hiểu (điểm chấm tự động).
  • Giáo viên có thể chọn sách (theo tên, theo chủ đề, theo kĩ năng đọc hiểu) để giao cho học sinh đọc, xem report để phát hiện ra học sinh yếu ở kĩ năng đọc hiểu nào, tìm các sách luyện về kĩ năng đọc hiểu đó để giao cho học sinh đọc thêm.
  • Phụ huynh xem được báo cáo để biết con đã đọc những sách gì, kết quả ra sao.