RAZ PLUS

0 VNĐ

Raz-Plus là sự kết hợp tuyệt vời của Raz-kids và Reading A-Z

Raz-Plus là cái tên hãng Learning A-Z đặt cho sự kết hợp của Raz-kids với Reading A-Z:

  • Học sinh, giáo viên, phụ huynh sẽ được khai thác cả hơn 2000 sách của Reading A-Z theo cách của Raz-kids.
  • Giáo viên khai thác được hệ thống tài liệu Reading A-Z thiết kế đi kèm hệ thống sách.
  • Ngoài sách tiếng Anh (giọng Anh Mĩ), còn có rất nhiều sách bằng tiếng Spanish, British English (Anh Anh) và tiếng Pháp. Tìm hiểu các thể loại và số lượng sách của Raz-Plus: https://www.raz-plus.com/books/. Số lượng sách mới vẫn thường xuyên được tăng thêm.