SCIENCE A-Z

0 VNĐ

Khoa học AZ là tài nguyên chương trình giảng dạy từng đoạt giải thưởng, kết hợp giữa khoa học và tri thức thành một chương trình học hấp dẫn K-6. Sản phẩm này cung cấp hàng ngàn tài nguyên trong Khoa học Đời sống, Trái đất và Khoa học Vũ trụ, Khoa học Vật lý, Kỹ thuật và Khoa học Quy trình. Ngoài khoa học AZ, Science AZ còn cung cấp các bài thí nghiệm khoa học hấp dẫn, các hoạt động thực tiễn và các cơ hội học tập hợp tác khác cho phép sinh viên suy nghĩ và hành động giống như các nhà khoa học.

  • Tùy chỉnh và phân biệt giảng dạy bằng các tài liệu đa cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha giúp đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình khoa học và ELA
  • Đưa các khái niệm khoa học và ý tưởng cốt lõi vào bối cảnh với các tài liệu đọc cao và các bài thí nghiệm khoa học thực hành
  • Dễ dàng truy cập thông tin cơ bản, chìa khóa trả lời, và các ý tưởng mở rộng chương trình học để tiếp tục học
  • Mở rộng sự hiểu biết của học sinh về nội dung khoa học, các sự kiện hiện tại, và các lĩnh vực STEM với các tài nguyên điện tử tương tác và các cơ hội học tập bổ sung
  •